Home Thiết kế Website với Photoshop

Thiết kế Website với Photoshop

Khóa học miễn phí Thiết kế giao diện website với Photoshop dành cho newbies. Trong khóa học này Dzũng sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng công cụ, lưới (grid), màu sắc, font một cách hiệu quả trong việc sáng tạo ra những website cho riêng mình.

Thiết kế Layout website Bài 7: Thiết kế web cá nhân

Khóa học thiết kế layout website bài 7 - Thiết kế Website cá nhân The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which...

Thiết kế Layout website Bài 6: Thiết kế web giới thiệu công ty

Thiết kế Layout website Bài 6: Thiết kế web giới thiệu công ty The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was...

Thiết kế Layout website Bài 5: Layout trang web với Wireframe

Thiết kế Layout website Bài 5: Layout trang web với Wireframe - The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot...

Thiết kế Layout website Bài 4: Sử dụng màu sắc trong thiết kế web

Thiết kế Layout website Bài 4: Sử dụng màu sắc trong thiết kế web - The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign,...

Thiết kế Layout website Bài 3: Quản lý và sử dụng Font trong thiết...

Thiết kế Layout website Bài 3: Quản lý và sử dụng Font trong thiết kế Web - The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly...

Thiết kế Layout website Bài 2: Sử dụng Grid trong layout

Thiết kế Layout website Bài 2: Sử dụng Grid trong layout - The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot...

Thiết kế Layout website Bài 1: Giới thiệu khóa học

Thiết kế Layout website Bài 1: Giới thiệu khóa học - The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by...