Home Tags Web PSD

Tag: Web PSD

Thiết kế Layout website Bài 9: Sử dụng Mockup để trình...

Khóa học thiết kế layout website bài 9 - Sử dụng mockup để trình bày - The model is talking about booking her latest...

Thiết kế Layout website Bài 8: Thiết kế web bán hàng

Khóa học thiết kế layout website bài 8 - Thiết kế website bán hàng The model is talking about booking her latest gig, modeling...

Thiết kế Layout website Bài 7: Thiết kế web cá nhân

Khóa học thiết kế layout website bài 7 - Thiết kế Website cá nhân The model is talking about booking her latest gig, modeling...

Thiết kế Layout website Bài 6: Thiết kế web giới thiệu...

Thiết kế Layout website Bài 6: Thiết kế web giới thiệu công ty The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress...

Thiết kế Layout website Bài 5: Layout trang web với Wireframe

Thiết kế Layout website Bài 5: Layout trang web với Wireframe - The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear...

Thiết kế Layout website Bài 4: Sử dụng màu sắc trong...

Thiết kế Layout website Bài 4: Sử dụng màu sắc trong thiết kế web - The model is talking about booking her latest gig,...

Thiết kế Layout website Bài 3: Quản lý và sử dụng...

Thiết kế Layout website Bài 3: Quản lý và sử dụng Font trong thiết kế Web - The model is talking about booking her...

Thiết kế Layout website Bài 2: Sử dụng Grid trong layout

Thiết kế Layout website Bài 2: Sử dụng Grid trong layout - The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear...

Thiết kế Layout website Bài 1: Giới thiệu khóa học

Thiết kế Layout website Bài 1: Giới thiệu khóa học - The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in...