Home Tags Khóa học Photoshop Online

Tag: Khóa học Photoshop Online

Thủ thuật Photoshop 03 – Làm ảnh lồng video timelapse với...

Thủ thuật Photoshop hay dành cho những người mới Thủ thuật 03 – Làm ảnh lồng video timelapse với nhân vật Dạng Ảnh video khá HOT...

PTS Căn Bản – Bài 11 – Xử lý tóc mai...

Khóa học Photoshop căn bản miễn phí dành cho người mới bắt đầu, hoàn tòan miễn phí. Bài 11 – Xử lý tóc mai và...

PTS Căn Bản – Bài 10 – Tìm hiểu về Layer...

Khóa học Photoshop căn bản miễn phí dành cho người mới bắt đầu, hoàn tòan miễn phí. Bài 10 – Tìm hiểu về Layer Style...

PTS Căn Bản – Bài 9 – Một số phím tắt...

Khóa học Photoshop căn bản miễn phí dành cho người mới bắt đầu, hoàn tòan miễn phí. Bài 9 – Một số phím tắt thường...

PTS Căn Bản – Bài 8 – Ghép ảnh với bóng...

Khóa học Photoshop căn bản miễn phí dành cho người mới bắt đầu, hoàn tòan miễn phí. Bài 8 - Ghép ảnh với bóng đổ...

PTS Căn Bản – Bài 7 – Giới thiệu chế độ...

Khóa học Photoshop căn bản miễn phí dành cho người mới bắt đầu, hoàn tòan miễn phí. Bài 7 - Giới thiệu chế độ hòa...

PTS Căn Bản – Bài 6 – Tạo hiệu ứng ảnh...

Khóa học Photoshop căn bản miễn phí dành cho người mới bắt đầu, hoàn tòan miễn phí. PTS Căn Bản – Bài 6 – Tạo...

PTS Căn Bản – Bài 5 – Ứng dụng Smart Object...

Khóa học Photoshop căn bản miễn phí dành cho người mới bắt đầu, hoàn tòan miễn phí. Bài 5: Ứng dụng Smart Object trong Photoshop Smart...

PTS Căn Bản – Bài 4 – Sử dụng Text trong...

Khóa học Photoshop căn bản miễn phí dành cho người mới bắt đầu, hoàn tòan miễn phí. Bài 4: Sử dụng Text trong Photoshop Text là...

PTS Căn Bản – Bài 3 – Quản lý Layer hiệu...

Khóa học Photoshop căn bản miễn phí dành cho người mới bắt đầu, hoàn tòan miễn phí. Bài 3: Quản lý Layer hiệu quả &...