Chính sách sử dụng

Mọi video trong khóa học căn bản về thiết kế được biên soạn bởi Dzũng Hoàng và được chia sẻ miễn phí cho tất cả mọi người, chúng tôi không bán hoặc thu bất kỳ chi phí nào.

Các tư liệu trong bài tập được biên soạn và tập hợp từ các dữ liệu miễn phí trên internet, nhiều hình ảnh không thuộc bản quyền của chúng tôi, dữ liệu được chia sẻ với tính cách giáo dục và chia sẻ  cho cộng đồng, không mang tính chất thương mại. Nếu có bất kỳ thắc mắc về bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: contact@chuhedesign.net

Group Facebook chia sẻ bài tập và hỗ trợ khóa học chỉ dành riêng cho những người có ý định nghiêm túc và đồng ý với những quy định của Group. Chúng tôi có quyền từ chối và loại bỏ những thành viên mà chúng tôi cảm thấy không đủ điều kiện, những thành viên trong quá trình tham gia group không tham gia đầy đủ hoặc làm bài tập không đạt yêu cầu như quy định của nhóm.

Chúng tôi không bắt buộc các bạn khi sử dụng dữ liệu bài tập phải ghi lại nguồn cung cấp, tuy nhiên chúng tôi sẽ rất vui nếu các bạn làm điều đó để chia sẻ cho những người khác đang cần đến những khóa học miễn phí này.